אלי רייפמן קבלה מעשית פרק 8

ישנן שתי משמעויות למצוות "ואהבת לרעך כמוך". משמעות אחת היא אהבת וידיעת הרע שבנו. כאשר אנו מזהים את הרע שבנו אז אנו מתחלים להתנגד לתגובתיות. המשמעות השנייה היא ההבנה שאני לא חלק נפרד מהרעה, כלומר אתה ורעך זה אחד. ברגע שנבין כי פגיעתנו באחר היא פגיעה ממשית בנו, נבין כי אני ואחר זה אחד שלם. © כל הזכויות שמורות לאלי רייפמן.

אלי רייפמן – מהות הקבלה

את הקבלה ציר של 4000 שנה פחות או יותר קטעים כאלה של רבע רבע רבע בכל מכתב וטרינרית ראשון כזה 500 הראשונות של התרופה פה ב-400 הנוצרים אני הולך לפי ספירה הנוצרית ככה לא הספיק שונות 950 לפני הספירה אלף שנה הראשונות של האנושות כל הנושא של אברהם יצחק יעקב הוא בא זה פחות או יותר פחד מה שהוא לוקח אברהם יעקב ובניו אני גם אני גם לכם קצת מהתשובה כירולוגיה בהיסטוריה לא נמצאו לו אברהם בן אדם אמיתי לא יודע אני יושב שובת רעב ליד הכנסת אז פתאום כאילו ספיידרמן לא אז לא היה ממש טעים טעים האלה שיש לך עצם בהיסטוריה שמדברים אליו ברמות שונות ובצורה אחידה זה בן אדם מאוד עוצמתי ואברהם ספציפי היה באמת אחד מהאנשים שהביאו את המונותאיזם את האמונה באל היחיד הוא לא היחידי אבל בין הראשונים שבאמת השפיעו זה מאוד מאוד לפני שעמוס דברים יהודים יהדות בכלל רותם כהן דרך התאים מדובר פה על תקופה מאוד מאוד חזקה שלפחות המון בן אדם שקוראים לו אברהם 700 סיפור יוסף מי שמכיר מהמיטה גם יוסף אין הרבה במיתולוגיה מצוי איפה שהוא באזור הזה יוסף שחר שלמעשה לקחו זרקו אותו לתוך בור מכרו אותו לעבדים הגיע כמעט מה נעשה על ידי אישה נזרק לבית סוהר לאחר מכן הפך להיות אחד כל הנושא של גלות מצרים כלומר היהדות או חיובים שוב עדיין אין פה עמודים יש פה יש פה.

מוזמנים לצפות בסרטון המלא של אלי רייפמן ולקרוא עוד בעמוד הבית.